Sao18/06/201808:00

Khen Hoài Linh thông minh nhanh nhạy, khen Thành Lộc nhiệt huyết yêu nghề, khen Mỹ Linh đằm thắm chân thật... không hề chua ngoa và xéo xắt như đã từng, Nam Trung giờ đây cũng biết cách 'nịnh nọt' cực dẻo miệng.

Biên tập - Dựng phim: Châm Phạm

Quay phim: Xuân Quý

Avatar