Cộng đồng22/03/202104:08

Nam thanh niên đi xe máy đã phản xạ cực nhanh, tránh kịp hàng trăm tấm ván ép phía trên tay xe nâng rơi xuống đầu.

Nguồn: Newsflare

Avatar