Cộng đồng25/09/202011:09

Đứng sai làn khi dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên nhất quyết không chịu nhường dù tài xế ô tô bấm còi, nhắc nhở…

Nguồn: MXHGT

Avatar
Avatar
Đánh đẹp