Thời sự11/09/201911:39

Giằng co can xăng, thanh niên kịp châm một mồi lửa khiến cả nhóm người hoảng loạn chạy vội lên lầu.

Nguồn Mạng xã hội giao thông

Avatar