Cộng đồng26/11/202011:04

Nam thanh niên bước vào cửa hàng điện máy nhưng mải nhìn điện thoại nên đã húc vỡ cửa kính

Video: Facebook

Avatar