Mạng xã hội29/06/202004:04

Một chiếc xe buýt xi nhan rẽ trái rồi đột ngột chuyển hướng sang phải

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Lỗi hỗn hợp, nhưng người đi xe máy lỗi nặng hơn, vượt ẩu,!!!???