Cộng đồng11/07/202110:24

May mắn, hai người ngồi trong chốt kiểm dịch đã phát hiện được sự việc và nhanh chân chạy thoát ra ngoài.

Nguồn: MXHGT

Avatar