Mạng xã hội 05/02/2020 05:43

Hình ảnh chàng trai dùng phương pháp cực kỳ đơn giản khiến hàng chục con cá trê chui lên từ mặt đất thu hút cộng đồng mạng.

Video: Youtube@Technique Tools

Avatar