Mạng xã hội15/06/202011:42

Một thanh niên trẻ đang lái xe đã dừng xe ngay trên phố để lấy một chùm vải của một người bán hàng bị đổ ra đường

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar