Nậm pịa - Đặc sản Tây Bắc làm từ 'phân non' động vật

Người dân tộc Thái cho rằng phần thức ăn chưa tiêu hóa hết trong ruột non động vật chính là một bài thuốc đối với con người.

Hoài Thu

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>