Sao 05/07/2018 05:46

Nam Em tuyên bố mỗi tháng sẽ ra một MV do cô tự sáng tác và tiết lộ có 'anh trai nuôi' đại gia tài trợ tiền.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @8 Sài Gòn Channel

Avatar
Avatar
Sẽ là thảm họa....