Cộng đồng 05/03/2019 04:32

Xe khách lấn sang phần đường ngược chiều để vượt qua đoàn xe dài đang ùn ứ xếp hàng qua cầu gây choáng hết phần đường của chiều còn lại.

Nguồn: Facebook Hoàn Nguyễn

Avatar