Thế giới động vật 16/09/2017 11:00

Mặc dù chú nai rừng đang ngơ ngác đứng trên mỏm đá nhưng đại bàng vẫn quắp hụt nhiều lần và kết cục đại bàng phải bỏ cuộc.Theo Danviet

Avatar