Quân sự29/05/201910:59

Siêu tăng mới nhất của Mỹ được cho là mạnh nhất hành tinh, nó có thể ‘bình an vô sự’ trước những vũ khí mới nhất của kẻ thù.

Theo NI, Video: Matsimus

Avatar