Giải trí 12/08/2019 06:01

Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng,  Miley Cyrus và loạt sao quốc tế hàng đầu gây bất ngờ với những tình huống lộ "vùng cánh".

Minh Tuyền - Công Nguyễn (Nguồn: Youtube) 

Avatar