Nhạc30/10/202011:24

Sau khi ra miền Trung cứu trợ, Mỹ Lệ ra MV kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Huỳnh Quyên 

Avatar