Quân sự04/08/201708:30

Mẫu tàu ngầm chất liệu sợi carbon in từ máy in 3D sẽ được phát triển, có thể phục vụ hải quân Mỹ từ năm 2019.Theo Military

Avatar