Nhạc30/12/202008:02

Ngày 29/12/2020, Tại TP.HCM dự án truyện tranh Lạc Trôi dựa trên MV cùng tên của Sơn Tùng M-TP chính thức được công bố.

Đình Tuyến

Avatar