Công nghệ22/07/202002:52

Các trợ lý ảo của Microsoft, Xiaomi, Baidu và Bilibili được hình tượng hóa cùng múa hát trên nền nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác.

Nguồn Chinanews/WAIC 2020
Avatar