Đời sống09/07/202110:30

Ngôn ngữ cơ thể có thể truyền đạt rất nhiều thông điệp trong đó bao gồm cả tính cách của một người.

M.B (Theo Bright Side)

Avatar