Gia đình14/09/202010:53

Nhiều trẻ khi đi học thường có xu hướng rụt rè, co mình, không dám đứng lên phát biểu trước lớp. Cha mẹ có thể giúp con khắc phục bằng những cách sau.

L.D (Theo Young Parent | Video: SBS, Nemours, HiHo Kids...)

Avatar