Hài09/01/202011:52

Đi xem điểm thi, hai bố con vội ăn mừng vì thấy con trai đã vượt qua điểm chuẩn...của bố và cái kết cười rung rốn

Video: Youku

Avatar