Thế giới18/11/202106:30

Có những loại thực phẩm quý hơn vàng, và cục nấm trong video trên là 1 ví dụ.

Q.N (Video:Sharjah24 News)

Avatar