Quân sự 04/12/2017 05:08

Một chiến binh không cần ăn hay ngủ, một chiến binh không bao giờ biết sợ hãi hay phàn nàn, một chiến binh cao khoảng 0,9 M...Robot vũ trang đâu tiên trên thế giới được trang bị rất nhiều vũ khí

Nguồn QPVN
Avatar