Thời sự14/09/202006:43

Gần 1 triệu người dân ở khu vực phía nam ngoại thành Hà Nội chưa có nước của hệ thống nước máy đô thị. Người dân nơi đây chỉ có các trạm cấp nước nông thôn. Nhưng hệ thống này cũng chỉ đủ chất lượng cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày chứ chưa đảm bảo cho ăn uống theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Đình Hiếu

Avatar