Rắn mò vào chuồng gà trộm trứng, chưa kịp nuốt trôi đã phải nhả ra vì đầu bị mắc kẹt vào tấm lưới sắt.

Theo Liveleak

Avatar