Cộng đồng 05/11/2018 01:12

Theo chuyên gia bắt trăn và rắn thì con trăn đã bị thu hút bởi bóng tối và sự ấm áp dưới mui xe sau khi ăn no.

Theo UPI

Avatar