Thế giới 22/01/2019 12:03

Mô hình trang trại này đặt nổi trên mặt nước ở sông hoặc các cảng biển gần thành phố, sử dụng nhiều biện pháp tái chế và thách thức được sự tấn công của siêu bão.

Video: Tomo News, Youtube@Courage25

Avatar