Thế giới07/03/201908:30

Để tái tạo hình ảnh ga tàu Alloa ở miền trung Scotland giống đến từng chi tiết, những ‘kỹ sư’ này phải mất tới 5 năm.

Theo BBC

Avatar