Thế giới 08/01/2019 08:30

Ngọc trai Akoya - một trong những loại trang sức đắt nhất thế giới được một gia đình người Nhật nuôi cấy theo mô hình vô cùng tinh vi.

Theo CNN, Video: Tasaki, Natonal Geographic

Avatar