Đời sống 19/10/2019 08:00

Mô hình cầu Long Biên cực kì chi tiết y như thật được anh Nguyễn Thiện Chương (Đà Lạt) thực hiện, dù anh chưa một lần đặt chân tới Hà Nội .

Anh Phú

Avatar