Quốc tế 08/07/2018 09:42

Nữ tài xế mở cửa ô tô bất cẩn thiếu quan sát, đốn ngã người đi xe máy, đúng lúc một ô tô khác đi tới, cán qua đầu khiến người này thiệt mạng.

Nguồn: Live Leak

Avatar
Avatar
Cẩn 04/08/2018 17:41
Đi xe tốt mở cửa ngu dốt!