Thời trang08/03/202108:25

Việc Ngọc Thảo bị mất tài khoản Instagram sẽ ảnh hưởng lớn, do trong quá trình cách ly, các thí sinh phải dùng mạng xã hội này để cập hình hình ảnh hằng ngày.

Thanh Lan - Hậu Lê

Avatar