Thời trang06/03/202108:01

Ở phần thi mới, mỗi hoa hậu sẽ được phục vụ hai món ăn đặc trưng của Thái Lan, sau đó dùng điện thoại quay lại video ăn 1 trong 2 món trên trong vòng 2 phút.

Hậu Lê - Thanh Lan

Avatar