Thời trang05/03/202101:28

BTC Hoa hậu Hòa bình Quốc tế xác nhận có 2 thí sinh đã dương tính với Covid-19 và phải cách ly ở bệnh viện, các thí sinh còn lại hiện âm tính.

Hậu Lê - Ngọc Lệ

Avatar