Thời trang04/03/202111:37

Ngày thứ 3 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 diễn ra với các điều kiện an toàn y tế cao nhất để bảo vệ các thí sinh trước dịch Covid-19.

Thanh Lan - Hậu Lê

Avatar