Giải trí09/02/201901:29

Các sao sẽ phản ứng như thế nào khi bị hỏi câu hỏi 'truyền thống' mỗi dịp Tết đến: 'Bao giờ lấy chồng?'

Châm Phạm

Nguồn: Youtube @SaiGon Stories, @BICH PHUONG Channel

Avatar