Thời sự12/08/201906:01

Thời gian qua, các loại hải sản nằm trong diện chưa được khai thác được người dân trao đổi, mua bán công khai làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản. Điều đáng nói, nguồn thủy sản này được khai thác chỉ để làm thức ăn cho chăn nuôi.

Thời gian qua, các loại hải sản nằm trong diện chưa được khai thác được người dân trao đổi, mua bán công khai làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản ở Đà Nẵng. Điều đáng nói, nguồn thủy sản này được khai thác chỉ để làm thức ăn cho chăn nuôi.

Thực hiện: Tấn Phước

Lời bình: Quang Vinh

Avatar