Thế giới19/03/202010:21

Các kỹ sư ở một công ty cung cấp thiết bị, vật tư y tế tại Mexico vừa sáng chế ra một chiếc lồng cách ly dạng hình con nhộng siêu gọn nhẹ, có thể sử dụng để chuyên chở, di chuyển các bệnh nhân Covid-19 nhằm giảm thiếu sự lây nhiễm, phát tán virus ra môi trường bên ngoài.

Q.N (Theo New China TV, Aljazeera)

Avatar
Avatar
Chúc mừng Mexico và mong công cụ này hỗ trợ ngăn ngừa tốt!