Hài 09/06/2017 04:37

Mẹ đi vắng vẫn để em trai trong cũi, Ollie đã mang ghế vào cũi và hướng dẫn em vượt rào ra ngoài đi chơi...Nguồn clip: Daily Bumps

Avatar