Cộng đồng01/03/201709:40

Biết không thể qua khỏi, bà mẹ trẻ Trung Quốc đã quay sẵn những lời chúc mừng con vào ngày sinh nhật từ 1 đến 25 tuổi.Video: FB

Avatar