Nhạc07/01/202010:50

Thực hiện MV với kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp ca hát, Hoàng Yến Chibi đã thuyết phục mẹ bán một căn nhà đầu tư cho mình.

Thực hiện: Minh Tuyền

Avatar