Mạng xã hội15/11/201911:37

Ngõ hẹp chỉ vừa đủ một xe máy, người phụ nữ đứng chắn ngay đầu ngõ nhất quyết bắt cả đoàn xe phía trong phải nhường đường cho chị đi trước vì có con nhỏ

Video: Facebook OFFB@ Minh Nguyen

Avatar