Mạng xã hội10/01/202212:22

Người mẹ do không tắt máy xe khi dừng đỗ, khiến con trai vịn vào tay ga làm xe máy lao thẳng ra đường. Hậu quả người mẹ bị gãy chân, cháu bé bị rách da đầu phải khâu nhiều mũi.

Hồ Giáp

Avatar