Sao14/09/202110:27

MC Quyền Linh chia sẻ việc làm thiện nguyện trong gian giãn cách xã hội và thấu hiểu những khó khăn của người dân lao động.

Theo VTV

Avatar