Góc nhìn thẳng 13/10/2016 11:26

Chia sẻ với Góc nhìn thẳng về câu like trên mạng xã hội- "Việt Nam nói là làm", MC Phan Anh giãi bày, anh cũng like dạo... Xong nhìn nhận nghiêm túc, bấm like cũng là một hành động cần có ý thức trách nhiệm hơn.

VietNamNet
Avatar