Cộng đồng10/07/202005:41

Một xe máy xúc gạt đang di chuyển trên đường với tốc độ 30km/h thì bất ngờ lốp sau (lốp lớn) bị bung ra khỏi xe đập trúng 2 ô tô con.

Nguồn: Liveleak

Avatar