Thế giới 16/04/2019 04:13

Đây là giải pháp ‘không cần dùng đến tay’ trong việc lấy tinh trùng để phục vụ mục đích y tế ở Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của công chúng tại đất nước này.

Video: Reuters/ SCMP

Avatar