Công nghệ11/11/202010:30

Dịch bệnh đã khiến ngành hàng không rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Chính vì thế, các doanh nghiệp đang phải oằn mình tìm cách sinh tồn.

A.B (Theo WSJ)

Avatar