Mạng xã hội25/02/201812:25

Bạn của bác tài chỉ vừa bước xuống xe vài giây đã được một phen hú hồn với khả năng cầm lái kì cục của ông bạn mình.

Video: Idiot UK Drivers Exposed
Avatar